Dil / Lang

1428 – 2007 Kurban Organizasyonu

Post

MEC FOUNDATION

1428-2007Vakfımız, kurban ibadetinizi layıkıyla yerine getirmek ve kurban etlerinizi gerçek ihtiyaç sahiplerine elden ulaştırmak üzere bu yıl ikincisini düzenlediği, dünyanın birçok ülkesinden yoğun katılım gerçekleşen uluslararası kurban organizesini tamamlayarak kurban etlerini Endonezyalı kardeşlerimize elden teslim etti.

Merhum Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin fikirlerini yaşanılır kılmak ve projelerini hayata geçirmek amacıyla 2002 yılında kurulan vakfımız, aynı zamanda başka faaliyetler de yürüterek ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bir nebze olsun katkıda bulunmaya, yaşadıkları zor şartlar altında yalnız olmadıklarını göstererek onlara moral desteği vermeye ve Müslümanların birbirlerine göstermesi gereken yardımlaşmaya örnek olmaya çalışmaktadır.

İlim, fikir ve gönül adamı merhum Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi’nin, ‘Endonezya’ya gidin, oradaki kardeşlerinizle tanışın, kaynaşın, ticari ilişkiler oluşturun, gerekirse oradan evlenip dostluğunuzu geliştirip onlarla akrabalıklar kurun. Onların size maddi ve manevi olarak ihtiyaçları var…’ sözünden hareketle, vakfımız, çalışmalarına, geçen yıl kurban etlerimizi Endonezyalı kardeşlerimize ulaştırarak başlamıştı.

ENDONEZYA
Güneydoğu Asya’da yer alan Endonezya, yanardağların patladığı, tsunami ve depremlerin bolca yaşandığı bir ülke olmakla beraber toplamda 17.508 adadan oluşup her bir adada farklı kültürlere ev sahipliği yapmaktadır. Endonezya, 245 milyonun üstünde nüfusuyla dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesidir. Resmi makamlar, ülke nüfusunun % 87’sinin Müslüman olduğunu açıklamaktadır. Fakat bu oranın tamamı, yürütülen politikalar neticesinde İslamiyeti tam olarak yaşayamamaktadır. Kardeşlerimiz bir yandan da yoğun misyonerlik faaliyetlerinin etkisi ve tehdidi altındalar.

KURBANLARIN KESİMİ, PAKETLENMESİ VE SEVKİYATI
Kurban kesim ve paketleme işlemi Avustralya’nın Dubbo şehrinde 21 Aralık 2007 tarihinde 07.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Kesimin yapıldığı mezbahanenin, ülkenin önde gelen firmalarından biri olmasının yanısıra dünyanın birçok ülkesine helal et gönderebilme kapasitesine sahip olmasına özellikle dikkat edildi. Vakfımızın üzerinde titizlikle durduğu, hijyen konusu, kalitede kusursuzluk ve yapılan işin standartlara uygun olması, görevlilerimiz tarafından kesim süresince dikkatle kontrol edildi.

Toplam 7.000 adet kurbanlık koyun kesilirken, her bir kurban için vekâlet verenlerin isimleri teker teker zikredilmek suretiyle çalışmanın baştan sona kadar en hassas şekilde devam etmesine gayret edildi. Kesilen kurbanların her biri 8 parçaya ayrıldıktan sonra ayrı ayrı paketlenerek kutulara yerleştirildi.

Kurban etlerinin yerleştirildiği kolilerin bulunduğu araçlar 6 Ocak 2008 Pazar günü Endonezya’ya hareket etti ve Şubat ayı başında Endonezya’ya ulaştı.

DOSTLUKLARIMIZ PEKİŞTİ…
Bu yıl da Endonezya’nın önde gelen hayır kurumlarından olan YDSF ile ortak çalışmalarını sürdüren vakfımız dostluklarını pekiştirdi. Bununla beraber vakfımız, birkaç büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile köy muhtarı ve cami imamlarıyla beraber bu konuda çalışmalar yaptı. Belirli merkezlerden idare edilen dağıtımlar, genelde cami imamları kontrolünde, hazırladıkları ihtiyaç sahibi listeleri doğrultusunda gerçekleştirildi. Tamamına yakını, senede sadece belki bir kez et yiyebilen kardeşlerimizin yüzlerindeki tebessüm gerçekten görülmeye değerdi.

KURBAN ETLERİ JAVA ADASININ GENELİNDE DAĞITILDI
Dağıtım çalışmamız, ülke nüfusunun % 80’ni oluşturan Java adasının genelini kapsamış olup 56 gün sürmüştür. Sloganımız, REMEMBER GOD / Rabbini Unutma olarak tespit edilerek, din kardeşlerimize Mahmud Es’ad Coşan Vakfı olarak değerli bir mesaj iletilmeye çalışılmıştır.

47 ŞEHİRDE 349 AYRI DAĞITIM NOKTASINDA 56 GÜN SÜREN ÇALIŞMA
Kurban etlerini tek bir yere teslim etmeden ve herhangi bir kurumun inisiyatifine bırakmadan, her bir parçanın elden teslim edilmesine özen gösteren Mahmud Es’ad Coşan Vakfı görevlilerimiz, dağıtım çalışması sona erene kadar bölgede görev yapmış ve organizemizin layıkıyla neticelendiğinden emin olmuştur.

Bu sene 47 şehirdeki 349 ayrı dağıtım noktasında toplam 52.864 aileye dağıtım yapma imkânı bulan Mahmud Es’ad Coşan vakfımız, kurban etlerinizi gerçek ihtiyaç sahiplerine elden teslim etme usulüyle ibadetinizi layıkıyla yerine getirmenize vesile olmuştur.

Bir sonraki kurban organizasyonu için çalışmalarına şimdiden başlayan vakfımız, hayırsever dostlarıyla beraber daha kapsamlı çalışmalarla, Endonezya’daki kardeşlerimize her türlü desteği göstermek üzere yeni projeler hazırlamaktadır.

MEC VAKFI

ORGANİZASYONDAN KARELER