Sevgi Duygusu En Tatlı Duygudur

(M.E.C.)
YAD ediyoruz şimdi onu.
Doğumunun 86. yılı vesilesi ile.

Mahmud Es’ad Coşan… Yad ediyoruz şimdi onu. Doğumunun 86. yılı vesilesi ile…

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı denize nazır Ahmetçe köyünde 1938 yılında dünyaya geldi. Babası Halil Necati Efendi, annesi Şadiye Hanım’dır.

Babasının 1942 senesinde İstanbul’a taşınması ile eğitim hayatına burada devam etti. Türkiye’nin en gözde liselerinden İstanbul Vefa Lisesi’nden 1956 senesinde mezun oldu. Aynı tarihte İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi ve 1960 yılında Arap Dili ve Edebiyatı, İran Dili ve Edebiyatı, Ortaçağ Tarihi ile Türk İslâm Sanatı sertifikalarını alarak, 1960 yılında Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

On beşinci yüzyılın önemli şairlerinden Hatipoğlu Muhammed ve eserleri konulu tezi ile 1965 senesinde doktora tezini vererek ilahiyat doktoru ünvanını aldı. Ankara Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Özel Yüksek Okulu’nda 1967-1968 yıllarında Türkçe ve Hümaniter Bilgiler derslerine girdi. Yedek subay olarak tamamladığı askerliği akabinde 1973 senesinde Hacı Bektâş-ı Velî, Makàlât adlı doçentlik tezi ile 35 yaşında doçent ünvanını aldı Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Türk-İslâm Edebiyatı Kürsüsü’nde öğretim üyeliği yaptı. Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nde (1977-1980) Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. Yurtdışında çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Sahasında dikkat çekici bir eser olan “İbrâhim-i Müteferrika ve Risâle-i İslâmiyye” isimli takdim teziyle 1982 yılında ilâhiyat profesörü oldu. Öğretim üyeliğinden kendi isteği ile, 49 yaşında, sosyal ve kültürel faaliyetlere daha çok vakit ayırabilmek için, 1987 senesinde emekli oldu.

Babasının kültürel çevresinde yetişmişti. Babası Halil Necati Efendi 1942 senesinde İstanbul Şehzadebaşı semtinde bir ev tutmuştu. Muhitin gözde şahsiyetlerinden Serezli Hasib Efendi ile tanışmış ve onun Şehzadebaşı Damat İbrahim Paşa Camii’nde verdiği sohbetlere katılmaya başlamıştı. Hasib Efendi’nin 1949 senesinde vefat etmesi ile Kazanlı Abdülaziz Efendi ile tanışmıştı Halil Necati Efendi. Es’ad Coşan Hocamız da bu kültür havzasında büyüyordu. Hasib Efendi’nin 1953’te vefatı ile babası ile 1953’te kültür – sohbet halkasını devam ettiren Mehmed Zahid Efendi’nin meclisine devam etmeye başladı. Yıllar içerisinde 1960 senesinde Es’ad Coşan Hocamız hem üniversiteden mezun olmuş, aynı yıl da Mehmed Zahid Kotku Hocamızın muhterem kerimeleri ile evlenmişti.

Çocukluğundan itibaren Türkiye’nin sosyokültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı bulurken Mehmed Zahid Kotku Hocamızın 1980 senesinde vefatları ile bu halkayı şehadetlerine kadar devam ettirdi.

Sosyo – kültürel çalışmaları kapsamında vakıflar, dernekler, enstitüler, okullar, kolejler, hastaneler kurdurdu. Dergiler, TV ve radyo yayınlarının hayata geçirilmesini sağladı.

Bizler de Avustralya MEC Foundation olarak, öğretilerini ve ayrımcılıktan uzak fikirlerini sizlerle buluşturmak için çalışıyoruz. Mahmud Es’ad Coşan Hocamızın doğum gününü kutluyor, gönül dostumuzu sevgi ile YAD ediyoruz.